PRIVACYVERKLARING

Website

Teksten en beelden zijn vrij te gebruiken. Ik vind het al fijn dat ze jou interesse hebben. Wel vind ik het netjes als jij de bron wilt vermelden. Mocht jij de teksten en of beelden misbruiken dan zie ik mij genoodzaakt hier melding van te maken. Ik ga er vanuit dat dat niet nodig zal zijn.

 

Garanties

De werkwijzen binnen Praktijk Osephius zijn zeer succesvol en wetenschappelijk bewezen, echter op de resultaten van de behandelingen worden geen garanties gegeven.

 

Reguliere geneeskunde

Behandeling waarin de methode PSYCH-K® en/of Live The Connection wordt toegepast, maakt de reguliere geneeskunde niet overbodig. De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze en de behandeling geschiedt op eigen risico. Bestaande medicatie en andere therapieën kunnen uitsluitend in overleg met de behandelende arts en/of specialist worden aangepast of beëindigd. Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. De inzichten en adviezen zijn ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere medische gezondheidszorg.

 

Klachten 

Mocht jij des ondanks onze samenwerking een klacht hebben, dan kan jij dit via een vaste klachtenprocedure aanmelden!

 

Persoonlijke gegeven 

Bij het aanmelden/inschrijven bij Praktijk Osephius geef jij toestemming voor het verwerken van jouw gegevens, welke alleen door jou verstrekt zijn, door Praktijk Osephius voor intern gebruik. Deze gegevens zijn beveiligd door middel van meerdere passwords en worden via een backup systeem veiliggesteld. Ze zijn alleen maar inzichtelijk bij en door Praktijk Osephius. Andere partijen zullen de door jouw verstrekte gegevens nooit ontvangen, tenzij jij hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Jouw dossiergegevens worden in een spreadsheet bestand bijgehouden en zijn alleen inzichtelijk door Praktijk Osephius. Mits jij anders schriftelijk toestemming geeft. Jouw voornaam, achternaam, geboortedatum, mailadres en interesses worden daarnaast in een intern mailingbestand geplaatst waardoor jij per mail Inspiratie berichten zal ontvangen. Hiervan ontvang jij een dag na aanmelden, in het interne mailbestand, een bericht van, zodat jij alsnog kan aangeven hier wel of niet gebruik van te willen maken. Deze gegevens zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld. Jouw gegevens in dit mailbestand zijn altijd door jou in te kijken, te wijzigen en te verwijderen. Tevens zijn bestaande cliënten automatisch in dit bestand geplaatst. Jij kan jou altijd uitschrijven voor het mailingbestand. Bij uitschrijving blijven jouw persoonlijke gegevens voor alleen intern gebruik bestaan. Schriftelijke correspondentie vindt voornamelijk plaats via mail en tekstberichten. Hiervoor zijn ook de door jou verstrekte persoonlijke gegevens nodig.

Uitleg en oefeningen

Alle uitleg en oefeningen die schriftelijk worden verstrekt, zijn alleen voor de cliënt van Praktijk Osephius. Mocht deze informatie toch voor andere doeleinden worden gebruikt en/of worden doorgegeven aan anderen dan zullen auteurs- en overige kosten in rekening worden gebracht. 

Kleine lettertjes

Disclaimer; Zie hiervoor deze link.

Tarieven; Zie hiervoor deze link.

Algemene voorwaarden; Zie  hiervoor deze link.

Domeinnamen

RonaldOsephius, Groeischakelaar, Metelkaaraantafel, PraktijkOsephius, Eenlichtpuntje, Ikziemijzelf, Ikziemezelf zijn allemaal handelsnamen van Praktijk Osephius en maken gebruiken van dezelfde privieverklaring, disclaimer en tarieven.


Met creatieve groet

 

Ronald Osephius Inspirator

+31(0)6 - 21 55 66 00Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.


Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.


Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.


De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).